Skip to content
 1. Wassenaar zelfstandig en zelfbewust! Beslissingen over Wassenaar behoren bij Wassenaarders. Wassenaar beschermen tegen dingen die we niet willen. Door goed en stevig bestuur.
 2. Verkeer: Eindelijk werk maken van sluipverkeer en verkeersoverlast.
 3. Wassenaarders eerste recht op woning in Wassenaar. Geen discussie over.
 4. Luisteren! Communiceren! Respect hebben voor de Wassenaarders. Alle Wassenaarders.
 5. Goede aandacht voor onze ouderen, voor onze jeugd en jongeren.
 6. Goed onderhoud van alle groen en openbare ruimte. Stop verpaupering!
 7. Herstel financien. Grote tekorten terugbrengen. Zelfstandigheid veiligstellen.
 8. Goed samenwerken met de ondernemers!
 9. Energietransitie: Voorzichtig, Vrijwillig, Geen experimenten. Zoeken naar de beste oplossingen met de Wassenaarders.
 10. Geen grootse nieuwbouwplannen. Maximaal 500 extra woningen.
 11. Geen uitbreiding toerisme en dagrecreatie. Bescherming van de natuur van Meijendel tot de Wassenaarse Slag.
 12. Leefbaarheid centrum en noord verbeteren.
Back To Top