Skip to content

Henri Hendrickx

Wij van HartvoorWassenaar nemen ons werk in de gemeenteraad heel serieus.

Beslissingen die daar genomen worden raken ons allemaal, iedere dag. Het gaat over het onderhoud van de wegen en het groen, jeugdzorg, (verkeers-)veiligheid, woningbouw, ondersteuning van verenigingen, scholen, ouderenzorg. We denken goed na en we laten ons daarbij leiden door de drie vragen: Is het goed voor Wassenaar, is het goed voor de Wassenaarder en wil de Wassenaarder het?.

Wassenaarse partij

HartvoorWassenaar is een pure Wassenaarse partij. We zetten de belangen van Wassenaar voorop. We zijn geen “afdeling” van een landelijke partij en hebben daardoor geen niet-Wassenaarse invloeden. We hebben ook geen “landelijk” partijprogramma, dat leidend is voor beslissingen. We hebben een Wassenaars programma.

Het maakt ook dat we zelfstandiger en zelfbewuster omgaan met opdrachten van centrale overheden. We wegen die af tegen Wassenaarse belangen.

Zo heeft de provincie de opdracht gegeven om 1000 woningen te bouwen. Zelfs het type. De coalitie (VVD,CDA,D66,LokaalWassenaar) is hier mee akkoord gegaan.  Wij vinden 500 woningen het maximum. Vooral omdat het ten koste gaat van groen en een forse verkeerstoename veroorzaakt. Geen problemen zoals op de Middelweg.

2018-2022: oppositie

HartvoorWassenaar is in 2018, na de verkiezingen, niet tot een coalitieakkoord met VVD en CDA gekomen. We vonden het onverantwoord. We kwamen niet tot hetzelfde inzicht over de financiële situatie van de gemeente. We vonden dat we onze kiezers in de ogen moesten kunnen blijven kijken. En met wat op tafel lag was dat niet het geval. De wereld draait door, en 4 jaar later kan iedere kiezer opnieuw zijn oordeel geven.

Verantwoordelijkheid

Als tweede partij van Wassenaar, Lijst 2, nemen we onze verantwoordelijkheid. Het dorp moet tenslotte bestuurd worden. In de afgelopen 4 jaar hebben we vóór gestemd bij 80% van de raadsbesluiten. Ook hebben we de nodige initiatieven genomen. Zoals het meten van de luchtkwaliteit in Wassenaar. Of het beter controleren van projecten om de enorme overschrijdingen te voorkomen. We stemmen tegen slecht onderbouwde voorstellen en voorstellen die tegen onze standpunten ingaan. Door de jaren heen hebben we daarover wekelijks geschreven in de Wassenaarse kranten.

Financien

We maken ons grote zorgen over de Wassenaarse financien. Het verrast ons zeer dat de meeste partijen de financiële situatie onbenoemd laten. Terwijl goed financieel beleid absolute voorwaarde is om zelfstandigheid en identiteit veilig te stellen. Wanneer tussen 2017 en 2023 de bankstand van €45mln naar €1mln terugloopt, terwijl voor €10mln aan onroerend goed is verkocht, is er echt wat structureels mis (Gegevens van de gemeente). De komende 4 jaar zullen we met de Wassenaarders een fundamentele discussie moeten hebben over wat voor gemeente we willen zijn. En daaruit een herstelplan ontwikkelen voor onze financien.

Beloftes

Alle verkiezingen worden gekenmerkt door vele beloftes. Wanneer die vergeleken worden met de resultaten, dan stelt dat teleur.

Een van de belangrijkste beloftes tijdens de vorige verkiezingen, was dat de afspraken over Valkenburg zouden worden beschermd. Een buffer van 1500meter breed en maximaal 5000 woningen. Kort na de verkiezingen ging de coalitie (VVD,CDA,D66,LokaalWassenaar) akkoord met het voorstel van de provincie om de buffer te verkleinen tot 900 meter. En uiteindelijk komen er 7700 woningen met 25.000 inwoners. Net zo veel als in Wassenaar.

Over alle beloftes betreffende het (sluip-)verkeer en de N44 beginnen we maar niet eens.

Wat wij zeggen is dat wij ons maximaal zullen inspannen om onze doelstellingen te realiseren. En die zijn duidelijk.

Het team kandidaten

We zijn trots op ons team. 11 mensen, van alle leeftijden (18 tot 75). Prima in balans, 6 vrouwen, 5 mannen. Noord/midden/zuid. ondernemers en mensen met een normale baan, of al met pensioen. Stuk voor stuk in staat om als raadslid zeer goed te functioneren. Een stabiel team, loyaal aan wat we met elkaar afspreken. Waardig voor de tweede partij van Wassenaar.

Wat vinden wij echt belangrijk

Het allerbelangrijkste vinden we veiligheid. Wassenaar moet een zeer veilig dorp zijn. In het verkeer (bijvoorbeeld maximum van 30km/u), op straat, in je eigen huis. Niets mag daar voor wijken.

De bescherming van het groen, en de groene “grachten” om ons heen. We willen geen groen opofferen voor bebouwing. We willen Meijendel en het hele duingebied beschermen. De Wassenaarse slag blijft een familiestrand. We willen geen groei van het toerisme en dagrecreatie met alles wat het met zich meebrengt.

Verkeer. Nu echt wat doen. Veilig. Binnen het dorp geen overlast. Sluipverkeer sterk reduceren. De overlast  van de Rijksstraatweg (geluid, fijnstof, toegankelijkheid) verbeteren. 50km/u.

Energietransitie samen met de Wassenaarders en vrijwillig.

Uitgebalanceerde zorg voor jeugd en ouderen.

Wassenaar moet goed verzorgd zijn. Schoon. Stop verpaupering.

Wassenaarders eerste recht op een woning in Wassenaar.

Goed samenwerken met de ondernemers.

Leefbaarheid van het centrum en noord verbeteren.

Luisteren en communiceren. Respect voor ALLE Wassenaarders!

Ga stemmen!

Kies voor een Wassenaarse partij

Stem met je HartvoorWassenaar!

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx

Vergelijken van partijen:     www.mijnstem.nl

HartvoorWassenaar:            www.hartvoorwassenaar.nl

Back To Top