Skip to content

Uitgebreid stilstaan bij onze financiën

De afgelopen 8 jaar hebben wij vaak aandacht besteed aan onze financien. Zowel in de raad als in onze krantenartikeltjes.

We waren er ieder jaar bij wanneer de coalitie met trots een begroting presenteerde, die “structureel in evenwicht” is. Maar toch stemde HartvoorWassenaar tegen. Want we zien wat er werkelijk gebeurt.

Financien. De werkelijkheid.
Er bestaat een papieren werkelijkheid. En dat is de gemeentelijke boekhouding. En er bestaat de echte werkelijkheid. Dat is het geld op de bank. Wij kijken vooral naar de echte werkelijkheid. Het geld op de bank.

In 2017 stond nog €45miljoen op de bank. Onze gemeenschappelijke spaarpot. Sindsdien heeft de gemeente €10mln aan onroerend goed verkocht. Er moet dus €55mln op de bank staan.

Volgens het plan van de coalitie zelf (VVD,CDA,D66,LokaalWassenaar) staat eind 2023 ongeveer €1mln op de bank. Een verschil van €54mln in 7 jaar tijd.

Een deel van dat geld wordt besteed aan het Raadhuis (€14mln), nieuw steentjes in de Langstraat (€3mln), de nieuwe sporthal (€5mln), Rijnlands Lyceum (€5mln). Liander (€3mln) Samen €30mln. En de rest, €24mln?

Voor het overgrote deel is dat opgegaan aan gewone jaarlijkse kosten. Het werkelijke tekort is inmiddels opgelopen tot jaarlijks €6mln (2022). En na 2023 zullen we nog forse investeringen moeten doen.

Oorzaken tekorten
De echte problemen zijn begonnen in 2014/2015.

  • Door het dalen van de rente verminderden de inkomsten van Wassenaar met meer dan €2mln.
  • Het rijks gemeentefonds (Wassenaar krijg jaarlijks ongeveer €50mln van de overheid) heeft sinds 2014 stapsgewijs de uitkering aan Wassenaar verminderd. Inmiddels is de strafkorting €6mln. Hoe werkt dat? De regering besloot dat het totaal van betalingen aan gemeentes niet mocht toenemen. Maar de grote steden wilden meer geld  voor hun sociale uitgaven. Toen werd bedacht dat gemeenten met een hoge huizenprijs gekort moesten worden. Als Wassenaar ben je dan de klos. Voor €6mln. €500 per huishouden.
  • Door de toenemende afhankelijkheid van andere gemeentes (gemeentetaken die je samen met andere gemeentes doet, zoals AVALEX) worden de kosten minder beheersbaar. Per jaar stijgen deze kosten ongeveer €300.000 harder dan de inflatie, dus het tekort neemt jaarlijks verder toe.
  • Alle gemeentes hebben tekorten in de jeugdzorg. Alleen is in Wassenaar het tekort veel harder gestegen dan in andere gemeentes. We leggen nu jaarlijks €2mln toe op de jeugdzorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning levert daarnaast een tekort van €1mln op.

Dit zijn de grote posten. Structureel zijn de inkomsten met €8mln gedaald, en de kosten zijn structureel met €4mln gestegen. De gemeentelijke belastingen zijn met €2mln, 18%, verhoogd. We schatten dat zo’n €4mln bezuinigd is op vooral onderhoud aan eigen panden, wegen, groen en het ambtelijk apparaat. Dus een tekort van €6mln.

Waarom gezonde financien?

  1. Als je tekort komt, ga je bezuinigen. Zuinig zijn is goed. Maar er wordt ook verkeerd bezuinigd. Een goed voelbaar voorbeeld: Onderhoud aan wegen en groen is matig tot slecht. Het leidt tot verpaupering. Het verkleinen van het ambtenarenapparaat heeft tot gevolg dat de communicatie en samenwerking met de Wassenaarders en de ondernemers fors onder maat is.
  2. Je houdt iedereen voor de gek. Want de klap komt op een gegeven moment toch. En dan is hij heel fors. Kijk naar 2006. De toenmalige meerderheid in de raad (VVD en CDA hadden samen 17 van de 21 zetels)  bezwoer al jaren dat er geen financiële problemen waren. Maar toch moest de gemeentelijke belasting (OZB)in 2006 met 80% omhoog. Tachtig procent! VVD en CDA vielen van 17 zetels terug naar 11 zetels (nu 9).
  3. Slecht financieel beleid leidt uiteindelijk tot schulden die steeds hoger worden. Er komt een moment dat de provincie gaat vertellen dat we kennelijk de zelfstandigheid niet aankunnen. Zo is de gemeente Haren nu een wijk van de stad Groningen geworden. Door de hoge schulden.
  4. Je hebt nauwelijks ambtenaren meer voor beleid. Dus kun je niet nadenken over verkeer en de inrichting van Wassenaar. Dus je kunt weinig meer verbeteren. Je loopt bijna altijd achter de feiten aan.

Niemand wil verantwoordelijk zijn voor slecht financieel beleid. Dus wordt door de coalitie het huidige beleid tot “goed” verklaard. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om dat te veranderen. Dus wordt het beleid zo lang mogelijk vol gehouden. Met steeds meer truuks. Maar de kruik gaat net zo lang te water totdat ze barst.

HartvoorWassenaar staat voor een gedegen financieel beleid. Het moet goed zijn.

Wanneer het financiële beleid niet goed is, dan betaal je daar op een later moment een hoge prijs voor. Simpelweg roepen dat de belasting omlaag moet, draagt niet bij aan gezonde financien.

HartvoorWassenaar heeft een aantal ambities. Een er van is om de komende 4 jaar, in zeer goed overleg met de Wassenaarders, te komen tot een gezond financieel beleid.

Ga stemmen!

Kies voor een Wassenaarse partij!

Stem met je HartvoorWassenaar!

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx

Back To Top