Skip to content

Verantwoordelijkheid nemen

HartvoorWassenaar deed voor het eerst mee met de verkiezingen in 2014. We haalden toen 1 zetel. We waren daar best trots op. In 2018 werden we met 3 zetels meteen de tweede partij van Wassenaar, en dé lokale partij met de meeste stemmen.

We waren daar wel een beetje beduusd van. Wat onwennig gingen we om tafel met de VVD en het CDA. De bedoeling was om een coalitie te vormen.

Financien
De financiële situatie van Wassenaar was een heel moeilijk onderwerp. Uiteindelijk lukte het niet om gemeenschappelijk inzicht te krijgen en van daaruit het beleid voor Wassenaar in te zetten.

We kregen steeds sterker de indruk dat het oplossen van de tekorten vooruitgeschoven werd, tot na de periode 2018-2022.

Vertrouwen
Daarnaast werd het vertrouwen beschadigd. Er gebeurden dingen, waarvan wij vinden dat die niet thuishoren in een goede samenwerking. Pas met respect voor elkaar kun je aan de opdracht beginnen. Zoiets zit in onze aard.

HartvoorWassenaar wil geen coalitie
We hebben bewust besloten onze inzet steviger te maken. Om te kijken of we samen ècht iets voor elkaar konden krijgen. Dat lukte niet.

De wegen van HartvoorWassenaar scheidden zich van de VVD en het CDA.

Betrouwbaar zijn
Wanneer je met elkaar een coalitie vormt, dan doe je dat voor een periode van 4 jaar, met de overtuiging dat je samen die 4 jaar zult volbrengen.  Er tussentijds uitstappen kan niet. Je moet moeilijke dingen kunnen oplossen. En het mag niet zo zijn dat de grootste partij anderen probeert “te onderwerpen”. Wij hebben toen zeer nadrukkelijk afgewogen of we de 4 jaar samen zouden volbrengen. We hadden daar twijfels over.

Stabiele kracht 
Verder rijpen, nog steviger worden. Een jonge partij uitbouwen tot een stabiele kracht met karakter. We vonden dat veel verstandiger. En af en toe valt een enkeling af die andere ideeën heeft dan de mensen van HartvoorWassenaar. Bij ons telt eigenbelang niet.

Ondertussen publiceerden we bijna wekelijks onze artikelen in de krant zodat we met de Wassenaarders in contact blijven. En vooral blijven luisteren! En we deden heel serieus ons raadswerk.

Je kiezers in de ogen kunnen kijken
Toen we in 2018 met het team van HartvoorWassenaar de afweging maakten of we wel of niet in een coalitie met VVD en CDA zouden stappen, hebben we onszelf de vraag gesteld wat we konden bereiken en of we onze kiezers 4 jaar later in de ogen konden kijken.

Nu, vandaag, is onze conclusie dat we in 2018 de juiste beslissing hebben genomen. We hadden het niet waar kunnen maken.

Wij hadden onze kiezers niet durven vertellen dat we niets hebben gedaan aan de verkeersproblematiek in Wassenaar, zoals het sluipverkeer, het Rozenplein en de N44. Of dat we €14 mln gaan besteden aan het raadhuis en €3mln aan steentjes in de Langstraat. Dat we de groene buffer met Valkenburg verkleinen van 1500 meter naar 900 meter, en daar 2700 huizen meer laten bouwen. Dat we vooral Wassenaar noord langzaam laten verpauperen door onvoldoende onderhoud. Dat het geld op de bank van €45miljoen in 2017 terugloopt naar €0 in 2023, en dat alle financiële problemen doorgeschoven zijn naar de volgende raadsperiode.

Dat de jeugdzorg volledig uit de hand is gelopen. Dat we de vervuiling van het havengebied niet opruimen. Dat we 1000 woningen laten bouwen terwijl daar geen plek voor is en het verkeer enorm toeneemt. Dat we het niet voor elkaar hebben gekregen dat Wassenaarders het eerste recht hebben op een woning in Wassenaar. Dat we niet hebben geluisterd naar de Wassenaarders. Dat alle experimenten met Avalex mislukt zijn.

Laten we duidelijk zijn
HartvoorWassenaar is een hele stevige politieke partij. Kijk naar onze kandidaten en naar ons verkiezingsprogramma. Ons belangrijkste principe is dat we voor een zelfstandig en zelfbewust Wassenaar staan. Besturen we ons zelf of laten we ons door anderen besturen? We zijn een lokale partij zonder “bazen” boven ons. We besturen binnen de kaders van de wet, maar vooral met het belang van de Wassenaarders en Wassenaar voorop. Alle Wassenaarders. We willen niet genivelleerd en gelijk gemaakt worden met de regio. Daarvoor zijn we te bijzonder.

Wat je daarvoor nodig hebt is een sterk, weerbaar en stevig bestuur. Een bestuur dat, wanneer nodig, tegenspel biedt aan de overheden, soms zelfs verzet. Wassenaar, het goede van Wassenaar moet beschermd worden tegen dingen die we hier niet willen. Het leven in Wassenaar moet goed blijven. We willen een goed, heel goed bestuur.

HartvoorWassenaar neemt daar graag de verantwoordelijkheid voor.

Onze ambitie
De Wassenaarse partijen hebben in 2018 40% van de stemmen gewonnen.  Het is onze ambitie dat de lokale partijen in Wassenaar nu samen ten minste 50% van de stemmen krijgen. Dan komt er een Wassenaars bestuur.

Ga stemmen

Stem op een Wassenaarse partij

Stem met je HartvoorWassenaar

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx

Voor een mooi dorp.

Back To Top