Skip to content

Ons team is zeer in balans (M/V)

HartvoorWassenaar heeft de kandidatenlijsten van alle partijen naast elkaar gelegd. Je wil tenslotte weten met wie je, na de verkiezingen, in de raadszaal gaat samenwerken. Toch zijn we enigszins verbaasd wanneer we de resultaten van de vergelijking zien.

Kijk naar onderstaande tabel:
Man/Vrouw verhouding op de kandidatenlijsten in Wassenaar

PartijMV% vrouw
1. Hart voor Wassenaar5654,5
2. GroenLinks6753,8
3. D668952,9
4. PvdA7541,7
5. VVD11531,3
6. LokaalWassenaar12529,4
7. CDA9325,0
8. DLW13423,5

In Wassenaar is 52,4% van de bevolking vrouw. Hetgeen je op onze lijst ziet weerspiegeld. Wij, van HartvoorWassenaar, zijn natuurlijk trots op onze kandidatenlijst.

Met de selectie en keuze van de kandidaten voor de lijst van HartvoorWassenaar zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Balans en stabiliteit staan voorop. Ons kernteam bestaat uit de eerste 6 van de kandidatenlijst. Zij zijn het campagneteam. De gemiddelde leeftijd bedraagt 45,5 jaar. De gemiddelde leeftijd in Wassenaar is 45,4 jaar. Voelt goed. De jongste is 18, en de oudste is 64.

Kijken we naar de achtergrond van ons kernteam, dan zien we mensen met een baan, ondernemers, een student, een arts, en eentje die zijn volle tijd aan de Wassenaarse politiek kan besteden. Allemaal midden in het leven.

Drie van de zes hebben thuiswonende kinderen. We wonen in Wassenaar noord, midden en zuidelijker in Wassenaar.
We hebben in ons team stevige mensen (M/V) met kennis en ervaring op het gebied van het sociale domein, financien, openbare ruimte, ondernemerschap. Precies de aandachtsgebieden in de raad.

Het is altijd een doel geweest van HartvoorWassenaar om de raadsleden van de best mogelijke kwaliteit te laten zijn. Gewoon hele goede mensen. Mensen die weten dat iemand die op hun stemt het vertrouwen geeft om te besluiten namens haar of hem. Het vertrouwen om vier jaar lang met het nemen van beslissingen zich af te vragen: wil de Wassenaarder het, is het goed voor Wassenaar, is het goed voor de Wassenaarder.

Het hele team heeft grote ambities.
E

en heel belangrijke ambitie is dat deze verkiezingen de lokale partijen ten minste 50% van de stemmen halen. Dat is nu nog 40%. Dan krijgen we een Wassenaars bestuur.

Ga stemmen!
Stem op een Wassenaarse partij!
Stem met je HartvoorWassenaar! (M/V)!

HartvoorWassenaar, Lijst 2, Henri Hendrickx

Back To Top